Forside | Support | FAQ | Firmaprofil | Forretnings betingelser | Log på  
   

Linsoft Data Kundecenter

Indtast dit brugernavn + adgangskode for at logge ind. Har du glemt din adgangskode, tryk her:

Kundelogind

Username:    Password:

Forretnings betingelser

 

Samhandel

I det tilfælde hvor Linsoft Data leverer serverplads, markedsføring og udvikling materiale af/til World Wide Web sider på Internettet, forbeholder os vi retten til at suspendere eller opsige en kundes adgang til enhver service leveret, hvis vi finder at denne service er blevet misbrugt. De etiske regler er specificeret herunder.

Uautoriseret brug af andre folks konti eller computere

Vi vil reagere overfor nogen der måtte bruge eller forsøge at bruge en internetkonto eller computer uden ejerens autorisation. Disse forsøg inkluderer password-misbrug og -tyveri, misbrug af sikkerheds-huller m.v.
Enhver uautoriseret brug af konti eller computere af Linsoft Data kunder, uanset om det er angreb på konti eller computer hos Linsoft Data eller 3. mand, vil betyde advarsel, suspension eller opsigelse af konto, og sagsøgning, afhængig af angrebets alvor.

Diskplads & Trafik

Vi ønsker ikke at fungere som ekstern diskplads for elektroniske/binære filer som kan downloades, men som en fremvisningsplads for forretningsfolk.
Ønskes filarkiver til fri download kan dette arrangeres i samarbejde med Linsoft Data. Det er således ikke tilladt at have store filarkiver, herunder shareware, liggende til fri download.
Linsoft Data betegner 100MB diskplads og en månedig trafik i gennemsnit 200MB som værende rimeligt. Overskrides dette konsekvent, forbeholder vi os retten til at revurdere den indgåede kontrakt.

Betaling

Alle produkter og produktion af serviceydelser faktureres ved levering. Alle faktureringer vil være netto 7 dage. Alle priser er ekskl. moms.
Linsoft Data forbeholder sig ret til at ændre priserne til enhver tid. Kunden er ansvarlig for, at der betales for en service, fra denne er etableret og til den er opsagt skriftligt. Priser på etablerede webhoteller kan ændres med 3 måneders varsel.

Ved fremsendelse af 1. Rykkerskrivelse, skal regningen betales senest 5 dage fra rykkerskrivelsesdato.
Ved fremsendelse af 2. Rykkerskrivelse tillægges et gebyr på 100,00 kr, og regningen skal betales senest 5 dage fra rykkerskrivelsesdato.
LinSoft IT forbeholder sig retten til at lukke enhver service, der ikke betales senest ved 2. Rykkerskrivelse efter den rettidige betalingsfrist.
Genåbning af service koster 480,00 kr.

Opsigelse

Linsoft Data forbeholder sig ret til at opsige en service til enhver tid med 1 måneds varsel. Alle gebyr/lejeafgifter m.v. som er betalt forud, vil blive forholdsmæssigt tilbagebetalt, hvis Linsoft Data benytter sin ret til opsigelse. Hvis opsigelsen skyldes at kunden overtræder nærværende betingelser, vil der ikke ske nogen refundering og opsigelse kan effektueres umiddelbart. Enhver overtrædelse af betingelserne, som resulterer i ekstra omkostninger, vil blive pålagt kunden.
Kunder kan til enhver tid opsige en service med en måneds varsel og få refunderet forudbetalte beløb. En opsigelse skal ske pr. brevpost eller fax med en gyldig underskrift og angivelse af navn/adresse samt årsag til opsigelse (evt. flytning til andet webhotel skal opgives med ejer af nyt webhotel). Tilbagebetaling vil ske senest 15 dage efter effektuering af opsigelsen. Såfremt Linsoft Data ikke modtager opsigelse skriftligt mindst 2 hverdage før en redelegering, er Linsoft Data ikke forpligtet til at tilbagebetale forudbetalte beløb.

CGI og PHP scripts

Kunder har ikke ret til selv at lægge egne CGI eller PHP scripts ind på vores server, også selv om de kan få dem til at fungere. Dog kan specielle aftaler etableres, og man kan ved at sende source-koden få lov til dette, mod betaling af programmør, som vil gennemgå dette for fejl/sikkerhedsbrister og derefter lægge det ind på serveren i et privat CGI-BIN (CGI-scripts) eller anden udenfor web-root placerede PHP-config bibliotek. Dette sikrer, at andre kunder kan føle sig sikre på, ikke at blive krænket på nogen måde. Vi modtager kun CGI-scripts skrevet i Perl.

Erstatningsansvar

Vores harddiske kopieres til backup mindst en gang pr. uge.
Linsoft Data er under ingen omstændigheder ansvarlig for tab af data, driftsforstyrrelser, tab af arbejdsfortjeneste m.v., men vil med denne service kunne holde rimelig backup-mulighed klar, hvis dette skulle forekomme. Alle kunder bør have en opdateret backup af deres hjemmesider/grafik liggende lokalt. Skulle serveren gå ned, vil dette blive rettet hurtigst muligt inden for normal arbejdstid. Hvis vi ikke er i stand til at levere denne service fra dag til dag, vil kunderne kunne kræve forholdsvis modregning ved næste fakturering eller simpel kreditnota.


Lovlige formål

Linsoft Data forbeholder sig ret til at nægte service til enhver. Kunder må kun bruge Linsoft Data services til lovlige formål. Dette inkluderer materiale som der er copyright på. Linsoft Data forbyder udtrykkeligt enhver at reklamere for, distribuere, opbevare, behandle eller på anden vis at håndtere uanstændigt, børnepornografisk eller satanistisk materiale ved hjælp af services leveret af Linsoft Data. Det er helt op til Linsoft Data's ledelse at vurdere, om dette er tilfældet.